Privacy verklaring Bij Ons Dagkamp

Stichting Bij Ons Dagkamp, gevestigd aan Waaijerinkweg 1A 7685PJ, Beerzerveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://bijonsdagkamp.nl/bijonstest
info@bijonsdagkamp.nl
+31 6 24 88 88 58

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bij Ons Dagkamp verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
NaamaanvragerAdresPostcodeWoonplaatsTelefoonmobielTelefoonWerkEmailadresVoornaamAchternaamGeboortedatumGeslachtSchoolZelfstandigOpmerkingenFoto’s toegestaanHeeft u vervoerAantal autoplaatsenIp adresGevonden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bij Ons Dagkamp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Uitgestelde PlekCodeUPNaamContactAlergieZwemdiplomaMedicijnenMedicijnen uitleg

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijonsdagkamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bij Ons Dagkamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om een veilig Bij Ons Dagkamp te organiseren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bij Ons Dagkamp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bij Ons Dagkamp) tussen zit. Stichting Bij Ons Dagkamp gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of –systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bij Ons Dagkamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie: persoonsgegevensBewaartermijn: Tot december van het jaar waarin het kind 13 jaar wordt.Reden: deelname van Bij Ons Dagkamp, sturen van kaarten en herinneringen voor het volgende jaar
Categorie: Bijzondere en/of gevoelige gegevensBewaartermijn: tot 1 oktober na Bij Ons DagkampReden: kinderen juist kunnen begeleiden en toezien op medicijn gebruik

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bij Ons Dagkamp verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bij Ons Dagkamp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Bij Ons Dagkamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bijonsdagkamp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Bij Ons Dagkamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bij Ons Dagkamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bijonsdagkamp.nl