Bij Ons Dagkamp

Het zomerkamp vindt plaats in de zomer-schoolvakantie in 1 week van maandag t/m donderdag.
De kinderen zijn iedere dag van 9:00 tot 15:30 aanwezig.
De locatie waar dit alles plaatsvindt is ’t Golfje in Beerzerveld.

Eten en Drinken

Wij zijn supporter van Gewoon Gezond!. Voor een gezonde en verantwoorde lunch, een tussendoortje, fruit, limonade en voldoende water wordt gezorgd. Het is daarom niet nodig om de kinderen een gevulde broodtrommel mee te geven. De producten worden veelal door lokale ondernemers gesponsord.

Vervoer

Voor de veiligheid van de kinderen én om te voorkomen dat het halen en brengen onoverzichtelijk wordt door de vele auto’s wordt er gecarpoold. Bij de aanmelding kan worden aangegeven of er ruimte is om andere kinderen mee te nemen of dat er vervoer nodig is. De indeling voor het carpoolen wordt door Bij Ons gemaakt. Het is de bedoeling dat de kinderen naar de desbetreffende ‘chauffeur’ worden gebracht en dat ze daar aan het eind van de dag ook weer worden opgehaald.
Wij proberen zoveel mogelijk gezinnen aan elkaar te koppelen om het vervoer onderling te regelen. Wij kunnen echter niet garanderen dat er voor elk kind vervoer geregeld kan worden. Het halen en brengen is en blijft de verantwoording van de ouder/verzorger.

Gesponsorde Plek

Bij Ons Dagkamp biedt ouders, die niet de financiële middelen hebben om tijdens de schoolvakanties iets leuks te organiseren voor hun kinderen, de mogelijkheid hun kind(eren) via een Gesponsorde Plek aan te melden voor zomerkamp Bij Ons. Hierbij betalen bedrijven of particulieren via sponsoring de volledige kosten voor een kind. Het streven is om de helft van de beschikbare plekken te reserveren voor gesponsorde Plekken. Tijdens de activiteiten zijn alle kinderen gelijk, alleen het bestuur weet wie aangemeld is via een Gesponsorde Plek. Via onder andere de Voedselbank, Gemeentelijke Kredietbank, Raad en Recht (de Stuw), Samen Doen teams, Dimence, Carinova, Humanitas, kerken of gemeente Hardenberg worden deze ouders geïnformeerd.

Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van stichting Bij Ons Dagkamp zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting Bij Ons Dagkamp voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Bekijk hier de gedragscode van Bij Ons Dagkamp.
Gedragscode Bij Ons Dagkamp

Pestbeleid

Pestgedrag wordt Bij Ons Dagkamp niet getolereerd. Iedereen komt Bij Ons om de leukste dagen van de vakantie door te brengen. Signalen van pestgedrag dienen dan ook zo spoedig mogelijk aan het leidingteam doorgegeven te worden. Wangedrag kan voor de betreffende deelnemer het einde van zijn of haar dagkamp betekenen.