Kinderen

Er zijn 45 plekken beschikbaar, waarvan de helft is gereserveerd voor Uitgestelde Plekken. Aanmelden vanaf 1 april t/m 31 mei. In de eerste week van juni word je geïnformeerd of jouw kind in aanmerking komt voor deelname aan de vakantieweek.

De kosten voor de vakantieweek bedragen €150. Doordat de kinderen elke dag 8 uur Bij Ons zijn houd dit in dat je slechts €3,75 per uur betaalt. Het bedrag is inclusief eten en drinken. Voor een klein bedrag heeft jouw kind een onvergetelijke week! Het geld dient overgemaakt te worden nadat je bericht hebt ontvangen dat jouw kind is geplaatst voor de vakantieweek. De aanmelding is pas definitief wanneer de overboeking Bij Ons binnen is.

Vanaf nu kan je je kind aanmelden voor de de leukste week van de zomervakantie:
Meld je aan als deelnemer via Aanmelden kinderen

Begeleiding

Beleef jij deze zomer deze onvergetelijke ervaring Bij Ons?!
Ben jij 17+ en schuilt er in jou nog het kind, ben jij energiek, enthousiast en kijk jij met een open blik naar de mens en samenleving. Denk jij samen met een fantastisch team 45 kinderen de leukste week van de zomervakantie te gaan beleven?

De begeleiding bestaat veelal uit studenten die een opleiding volgen zoals SAW, Pedagogiek, Recreatie en Toerisme en Onderwijs assistent. De begeleiders krijgen vooraf een korte training en worden uitgebreid betrokken bij de voorbereidingen. Gedurende de week blijft de begeleiding hetzelfde. Hierdoor wordt de kinderen structuur, stabiliteit en een veilige omgeving geboden.

Meld je aan als begeleider via het aanmeldformulier vrijwilliger

Begeleiding

Aanname beleid

Na de informatieavond kan de aanname van nieuwe begeleiding starten.
De aanname van nieuwe begeleiding start met een intakegesprek door leden van het bestuur. De begeleiders zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen die niet ouder is dan 1 jaar. Deze wordt na het intake gesprek aangevraagd door het bestuur. Begeleiders zijn verplicht om bekend te zijn met de, door Bij Ons Dagkamp opgestelde, gedragscode en te ondertekenen. Gedragscode.pdf

Experts

Deskundige trainers/docenten van verenigingen en organisaties uit de regio bieden hun diensten vrijwillig aan. Via deze weg kunnen kinderen op een ontspannen manier kennismaken met verschillende activiteiten die in de regio plaatsvinden.
Vanwege de korte tijd (max 1,5 uur per jaar) dat talenten Bij Ons Dagkamp verblijven wordt van hun geen VOG vereist. De experts worden altijd door minimaal 2 begeleiders vergezeld en kinderen zijn dus nooit alleen met een talent. Meld je aan als talent via het aanmeldformulier vrijwilliger

Vrijwilligers

Bij Ons Dagkamp kan niet zonder vrijwilligers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan catering, schoonmaak, bevoorrading, EHBO, op- en afbouwen van het kamp etc. Bij Ons is iedere helpende hand een schakel in de onvergetelijke ervaring van de kinderen. Lijkt het je leuk om een dag mee te helpen? Neem dan contact met ons op.
Vanwege de korte tijd (max 1 dag per jaar) dat vrijwilligers Bij Ons Dagkamp verblijven wordt van hun geen VOG vereist. De vrijwilligers hebben geen activiteiten met de kinderen. De kinderen zijn dus nooit alleen met een vrijwilliger. Meld je aan als vrijwilliger via het aanmeldformulier vrijwilliger