Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Sport

Voor kinderen is sport niet alleen een manier om lekker te bewegen en bezig te zijn, maar ook om sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Door te sporten leer je bijvoorbeeld op je beurt te wachten en leer je wat het is om bij een groep te horen.