Creatief

Sport

Cultuur

Natuur

Creatief

Creatieve activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de emotionele expressie, de concentratie, de fantasie, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Daarnaast dragen creatieve activiteiten bij aan de zelfstandigheid van kinderen en leren ze op creatieve wijze problemen op te lossen.
Picasso zei; ‘All children are artists.